HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

Tiltak for økt boligbygging i Norge


Tiltak for økt boligbygging i Norge DL3111 tiltak-boligbygging-lg.jpg
Produktpris: Gratis
Produktnr: DL3111 På lager

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har sentrale aktører i boligmarkedet, herunder også NBBL, utarbeidet en rapport med realistiske tiltak for å oppnå økt boligbygging i Norge

Denne varen er en pdf for nedlastning som du vil få lenke til i din bestilling.
Gratis