HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

Ta sikkerheten på alvor!


Ta sikkerheten på alvor! 5555 boligselskap-tasikkerhetenpaalvor-forside.jpg
Produktpris: Gratis
Produktnr: DL7777 På lager

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Forskriften gjelder for boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Denne varen er en pdf for nedlastning som du vil få lenke til i din bestilling. Du kan også bestille heftet i papirformat fra Brannvernforeningen. De har også andre skjemaer du kan laste ned her
Gratis