HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

NBBLs lovsamlingshefte 2021


NBBLs lovsamlingshefte 0281 lovsamling-lg.jpg
Produktpris: kr 60,00
Produktnr: 281 På lager
Lovsamlingsheftet er oppdatert april 2021.

NBBLs lovhefte er nettopp blitt oppdatert og inkluderer nå lovendringene som kom 26. mars om digitale møter.
Lovendringen gjelder både borettslagsloven, eierseksjonsloven og boligbyggelagsloven og vil gjøre det mulig å avholde møtene digitalt innen fristen, som er 30.juni.

NBBLs lovsamlingshefte 2021 består av tre lover: Lov om burettslag, Lov om eierseksjoner og Lov om bustadbyggjelag.

kr 60,00