HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

NBBLs lovsamlingshefte 2018


NBBLs lovsamlingshefte 0281 lovsamling-lg.jpg
Produktpris: kr 60,00
Produktnr: 281 På lager
NBBLs lovsamlingshefte 2018 består av tre lover: Lov om burettslag, Lov om eierseksjoner og Lov om bustadbyggjelag.

Alle lovene i dette heftet er oppdatert per februar 2018.

kr 60,00