HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

NBBLs Framtidsprosjekt 2030


NBBLs Framtidsprosjekt 2030 0294 framtidsprosjekter-2030-lg.jpg
Produktpris: Gratis
Produktnr: 0294 På lager

Framtidsprosjektet jobbet med et omfattende scenariearbeid og definerte fire alternative bilder på hvordan fremtiden kan se ut for boligsektoren i 2030. 

I denne artikkelsamlingen finner du rapporter, artikler og kronikker fra arbeidsgrupper som jobbet med boligsektorens utfordringer i forhold til ungdom og eldre. De arbeidet også med et forprosjekt innen klima og miljøutfordringer. Ønskes heftet tilsendt pr. post, send en etterspørsel til NBBL Nettbutikk, belasting for porto kan forekomme ved et større antall.
 
Artikkelsamlingen gir deg en samlet oversikt over NBBLs Framtidsprosjektsarbeid fra 2007-2009.
Les mer på sidene om NBBLs Boligløft.

Denne varen er en pdf for nedlastning som du vil få lenke til i din bestilling.
Gratis