HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

Hvem bor i borettslag?


Hvem bor i borettslag? DL2555 hvem-bor-i-borettslag-lg.jpg
Produktpris: Gratis
Produktnr: DL2555 På lager

En utredning fra NBBL om beboere i norske borettslag.

 I den nasjonale Folke- og boligtellingen 2001, ble det registrert 1.961.548 boliger i Norge.
63 % av husholdningene er eiere gjennom selveid bolig eller sameie.
14 % av husholdningene er andelseiere i et borettslag eller aksjeselskap.
23 % avhusholdningene leier boligen de bor i.
En tredjedel av samtlige borettslagsboliger i Norge er i Oslo, og 53 % er å
finne i landets fire største byer.

Rapport fra folketellingen i 2001.

Denne varen er en pdf for nedlastning som du vil få lenke til i din bestilling.
Gratis