HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

Heis gir trygghet og trivsel


Heis gir trygghet og trivsel DL2111 heis-gir-trygghet-og-trivsel-lg.jpg
Produktpris: Gratis
Produktnr: DL2111 På lager

Få en enklere hverdag!
Både tilgjengeligheten og pris på boligen øker. 

Eksempelheftet viser hvordan heis kan etterinnstalleres og hvordan man søker økonomisk støtte fra Husbanken. 

Lastes ned.
 

For å bestille heftene, send en e-post: nettbutikk@nbbl.no

Gratis