HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

Energisystemer i boligmassen


Energisystemer i boligmassen DL14444 energisystemer-lg.jpg
Produktpris: Gratis
Produktnr: DL14444 På lager
Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering.
Rapport 2011 av Kristin Helena Amundsen, NBBL

Denne varen er en pdf for nedlastning som du vil få lenke til i din bestilling.
Gratis