HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

Borettslagsboka brosjyre


Borettslagsboka brosjyre 1111 borettslagsboka-brosjyre-lg.jpg
Produktpris: Gratis
Produktnr: DL4444 På lager

Borettslagsboka er et hjelpemiddel for alle som vil vite mer om virksomheten i borettslag og boligbyggelag. Den het tidligere «Vi bor i lag -boka om borettslag» og førsteutgaven kom ut i 1981. Siden har boka vært et nyttig oppslagsverk for styremedlemmer, beboere og andre som vil vite mer om borettslag.

Borettslagsboka inneholder mye nyttig boligjus i tillegg til at den klargjør styrets rettigheter og plikter, og gir ideer til hvordan beboere og styremedlemmer kan medvirke til et godt bomiljø. Borettslagsstyret kan benytte boka både til opplæring, oppslag og som inspirasjonskilde i sitt arbeid i borettslaget.

Denne varen er en pdf for nedlastning som du vil få lenke til i din bestilling.

Gratis