HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

HMS perm

Internkontrollsystem for borettslag og sameier
NBBL tilbyr et perm med årlig oppdatering for at boligselskapen skal oppfylle gjeldende lover og forskrifter. Alle boligselskaper er er underlagt Forskrift om internkontroll av 1.1.1997.
HMS-Fornyelse av abonnement Produktnr: 0231
Internkontroll i borettslag og sameie. Her kan du fornye ditt abonnement om du har sagt det opp tidligere. Vennligst oppgi tilknyttet boligbyggelag.
kr 862,50
Ta sikkerheten på alvor! Produktnr: DL7777
HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Forskriften gjelder for boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.
Gratis
Ved å bruke dette internkontrollsystemet sørger for at du har et godkjent system for HMS i ditt boligselskap. Siden det stadig er endringer i lover og regler sender vi årlig ut filene (USB-minnepinne) med nytt innhold.
kr 2 375,00