HMS perm

Internkontrollsystem for borettslag og sameier
NBBL tilbyr et perm med årlig oppdatering for at boligselskapen skal oppfylle gjeldende lover og forskrifter. Alle boligselskaper er er underlagt Forskrift om internkontroll av 1.1.1997.
Ved å bruke dette internkontrollsystemet sørger du for at du har et godkjent system for HMS i ditt boligselskap. Klikk deg inn for å lese mer om permen og den årlige oppdateringen.
kr 2 375,00
Ta sikkerheten på alvor! Produktnr: DL7777
HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Forskriften gjelder for boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.
Gratis
HMS-Fornyelse av abonnement Produktnr: 0231
Internkontroll i borettslag og sameie. Her kan du fornye ditt abonnement om du har sagt det opp tidligere. Vennligst oppgi tilknyttet boligbyggelag.
kr 862,50