Fagbrosjyrer og rapporter

Borettslagsboka brosjyre Produktnr: DL4444
Borettslagsboka er et hjelpemiddel for alle som vil vite mer om virksomheten i borettslag og boligbyggelag.
Gratis
The vision of NBBL is to offer its members the opportunity to acquire a decent home in a sustainable living environment.
Gratis
Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?
Gratis
Blokker fra 60-tallet er oppgradert til lavenergibolig. USBL, Oslo
Gratis
Les mer om smalheisen og modeller for etterinnstallering
Gratis
Energisystemer i boligmassen Produktnr: DL14444
Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering
Gratis
4-mannsboliger fra 50-tallet er oppgradert til lavenergistandard. Sørlandet Boligbyggelag, Kristiansand
Gratis
Boligblokker fra 70-tallet er oppgradert til lavenergibolig. Sørlandet Boligbyggelag, Kristiansand.
Gratis
1400 leiligheter er oppgradert til lavenergiboliger. Gjennomsnittlig besparelse i energiforbuket er på 25% for beboerne. TOBB, Trondheim
Gratis
En presentasjon om tilgjengelighet i borettslagsbebyggelsen.
Gratis
Samarbeid mellom boligbyggelag og kommuner om de kommunalt eide boligene; utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet
Gratis
Heis gir trygghet og trivsel Produktnr: DL2111
Få en enklere hverdag. Både tilgjengeligheten og pris på boligen øker.
Gratis
Kreativ Samhandling Produktnr: DL2333
Eksempler på samarbeid mellom kommune og boligbyggelag
Gratis
Det er tre sentrale grunnprinsipper som skiller borettslag og sameier. Last ned brosjyren gratis og les mer.
Gratis
NBBLs Framtidsprosjekt 2030 Produktnr: 0294
Framtidsprosjektet jobbet med et omfattende scenariearbeid og definerte fire alternative bilder på hvordan fremtiden kan se ut for boligsektoren i 2030.
Gratis
Hvem bor i borettslag? Produktnr: DL2555
En utredning fra NBBL om beboere i norske borettslag
Gratis
Nødvendig for noen - nyttig for alle. En nordisk rapport om fysisk tilgjengelighet til boliger
Gratis
Høyt og Lavt Produktnr: DL2999
En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld.
Gratis
Ta sikkerheten på alvor! Produktnr: DL7777
HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Forskriften gjelder for boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.
Gratis
På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har sentrale aktører i boligmarkedet, herunder også NBBL, utarbeidet en rapport med realistiske tiltak for å oppnå økt boligbygging i Norge
Gratis