HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

Annet

The vision of NBBL is to offer its members the opportunity to acquire a decent home in a sustainable living environment.
Gratis