Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?
Gratis
BO I BORETTSLAG Produktnr: 0181
Et informasjonshefte om hva det innebærer å være andelseier i et borettslag.
kr 45,00
BO I SAMEIE Produktnr: 0182
Et informasjonshefte om hva det innebærer å bo i et sameie. Ny utgave, utgitt 2021, nå i butikken.
kr 45,00
Boligrett Produktnr: 0071
Boligrett gir en samlet og oversiktelig fremstilling av de fleste rettsspørsmål som gjelder boligen.
kr 790,00
BORETTSLAGSBOKA Produktnr: 0057
Boka gir deg inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag og er et nyttig hjelpemiddel for styrene i borettslag. Varen sendes ut med faktura. For kvantumsrabatt, se detaljer.
kr 390,00
Borettslagsboka brosjyre Produktnr: DL4444
Borettslagsboka er et hjelpemiddel for alle som vil vite mer om virksomheten i borettslag og boligbyggelag.
Gratis
I denne boken kommenteres alle paragrafene i borettslovene og er et glimrende oppslagsverk. Varen sendes ut med faktura.
kr 899,00
The vision of NBBL is to offer its members the opportunity to acquire a decent home in a sustainable living environment.
Gratis
1400 leiligheter er oppgradert til lavenergiboliger. Gjennomsnittlig besparelse i energiforbuket er på 25% for beboerne. TOBB, Trondheim
Gratis
Blokker fra 60-tallet er oppgradert til lavenergibolig. USBL, Oslo
Gratis
Boligblokker fra 70-tallet er oppgradert til lavenergibolig. Sørlandet Boligbyggelag, Kristiansand.
Gratis
4-mannsboliger fra 50-tallet er oppgradert til lavenergistandard. Sørlandet Boligbyggelag, Kristiansand
Gratis
Energisystemer i boligmassen Produktnr: DL14444
Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering
Gratis
Les mer om smalheisen og modeller for etterinnstallering
Gratis
En presentasjon om tilgjengelighet i borettslagsbebyggelsen.
Gratis
Heis gir trygghet og trivsel Produktnr: DL2111
Få en enklere hverdag. Både tilgjengeligheten og pris på boligen øker.
Gratis
HMS-Fornyelse av abonnement Produktnr: 0231
Internkontroll i borettslag og sameie. Her kan du fornye ditt abonnement om du har sagt det opp tidligere. Vennligst oppgi tilknyttet boligbyggelag.
kr 862,50
Ved å bruke dette internkontrollsystemet sørger du for at du har et godkjent system for HMS i ditt boligselskap. Klikk deg inn for å lese mer om permen og den årlige oppdateringen.
kr 2 375,00
Det er tre sentrale grunnprinsipper som skiller borettslag og sameier. Last ned brosjyren gratis og les mer.
Gratis
Hvem bor i borettslag? Produktnr: DL2555
En utredning fra NBBL om beboere i norske borettslag
Gratis
Høyt og Lavt Produktnr: DL2999
En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld.
Gratis
Samarbeid mellom boligbyggelag og kommuner om de kommunalt eide boligene; utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet
Gratis
Kreativ Samhandling Produktnr: DL2333
Eksempler på samarbeid mellom kommune og boligbyggelag
Gratis
NBBLs Framtidsprosjekt 2030 Produktnr: 0294
Framtidsprosjektet jobbet med et omfattende scenariearbeid og definerte fire alternative bilder på hvordan fremtiden kan se ut for boligsektoren i 2030.
Gratis
NBBLs lovsamlingshefte bestående av tre lover: lov om burettslag, lov om eierseksjoner og lov om bustadbyggjelag
kr 60,00
Nødvendig for noen - nyttig for alle. En nordisk rapport om fysisk tilgjengelighet til boliger
Gratis
Ta sikkerheten på alvor! Produktnr: DL7777
HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Forskriften gjelder for boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.
Gratis
På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har sentrale aktører i boligmarkedet, herunder også NBBL, utarbeidet en rapport med realistiske tiltak for å oppnå økt boligbygging i Norge
Gratis
Dette er en kortfattet brosjyre som forteller deg om dine fordeler som andelseier i et borettslag. Varen sendes ut med faktura.
kr 10,00