HMS

Det er viktig å ha et godt HMS-system!
NBBL tilbyr et systeme som er tilpasset boligselskapet:

HMS-perm med tilhørende filer for borettslag og sameier

En smart nettløsning for internkontroll

Nettløsningen tilbys til boligselskapet gjennom et sertifisert boligbyggelag.
Bevar-HMS er skreddersydd for boligselskaper. Systemet ivaretar alle lov- og forskriftskrav og er til enhver tid oppdatert. Alle avvik blir varslet på mobil eller e-post slik at det blir enkelt å følge opp. All informasjon blir lagret slik at det blir lettere for nye styremedlemmer å overta internkontrollarbeidet. Boligbyggelaget sørger for trygg og sikker oppfølging. Prisen på Bevar-HMS er ikke en fast pris fordi oppfølging og tilrettelegging tilpasses og varieres etter boligselskapets behov. Ta kontakt med ett av de sertifiserte boligbyggelagene for tilbud.

Ta kontakt med et sertifisert boligbyggelag:
BOB BBL - Prosjektleder HMS Sten Pedersen - 55 54 74 00
Bodø Boligbyggelag - Prosjektleder BBL Planlegging og prosjekt Mathias Andreassen - 75 50 67 30
BORI BBL - Prosjektleder Jan Atle Kvebæk - 63 89 02 00
Boligbyggelaget Nord - BONORD - HMS-rådgiver Kjell Magnar Lekang - 77 60 32 00
Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag AL - Bygningskonsulent Øyvind Melvold - 62 82 37 37 
MOBO Helgeland BBL - Seksjonsleder forvaltning Jørn Sandstedt - 75 13 70 21
NBBO Byggtek AS - Daglig leder Kyrre Hagen - 32 21 15 88
RINGBO BBL - Driftstekniker Jonny Fjellstad - 32 11 36 00
BATE Boligbyggelag - HMS og kvalitetsansvarlig Laurie Gusevik - 51 84 95 00
Boligbyggelaget TOBB - HMS-rådgiver Egil I. Lyngen - 73 83 15 00
Boligbyggelaget Usbl - Prosjekt- og byggeleder Aleksander Vethe Sandvig - 22 98 38 00
Vestbo BBL - Prosjektleder Jane Valderhaug - 55 30 96 00
Skien Boligbyggelag - Konsulent Terje Flatlandsmo - 35 50 45 20

Ta kontakt med NBBL for sertifisering av boligbyggelaget. Nettløsningen er utviklet av Storbybolig AS og NBBL har full distribusjonsrett.

Bevar-HMS brosjyre Produktnr: DL2222
Bevar-HMS er utviklet av Storbybolig AS og er skreddersydd for boligselskaper. Brosjyren gir informasjon om nettløsningens muligheter. På baksiden kan boligbyggelagets kontaktinformasjon og logo legges inn.
kr 0,00